Stáž pedagogů ve Švédsku

Od 2. do 5. března 2020 se uskutečnila zahraniční stáž do Švédska. Mgr. Iva Strnadová a Bc. Libuše Nová navštívily v rámci programu OP PPR - Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského, příjemce Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 760/10, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001230 školu ve Švédském městě Mälmo. Cílem stáže bylo seznámení s prací se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve švédské škole, pozorování života školy na úrovni žáků, pedagogů i prostředí se zaměřením na využití anglického jazyka jako vyučovacího jazyka a zároveň prostředku komunikace mezi žáky a učiteli s OMJ.

Ke stažení

Realizované projekty