Stáž pedagogů ve Španělsku

Ve dnech 2. - 7. června 2019 se Věra Lasovská a Martina Šťastná účastnily stáže ve školách ICS Cartuja ve španělské Granadě. 
Stáž se konala v rámci programu OP PPR - Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského, příjemce Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 760/10, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001230.

Cílem stáže bylo sledovat přístup k dětem s odlišným mateřským jazykem v zahraničí, jejich vzdělávání a začleňování do výuky a pozorování dětí během volnočasových aktivit. Poznat metody a formy práce v hodinách AJ, HV, SI, TV na 1. i 2. stupni.

Ke stažení

Realizované projekty