Vlastní zodpovědnost na prvním místě – Postřehy z Portugalska

Od 7. do 10. května 2019 se uskutečnila první ze zahraničních stáží. Mgr. Pavel Čingl a Mgr. Jiřina Závranská navštívili v rámci programu OP PPR - Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského, příjemce Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 760/10, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001230 školu v portugalském městě São João da Madeira nedaleko Porta.

Cílem stáže bylo seznámit se s podporou žáků s odlišným mateřským jazykem v portugalské škole, načerpat inspiraci pro začleňování žáků s OMJ, nalézt nové možnosti výuky mateřského jazyka jako cizího jazyka. Neméně důležitým faktem také zůstala možnost obohacení pedagogické práce všeobecně, načerpání inspirace v chodu školy či porovnání neutuchajícího klidu a pohody vládnoucí portugalskému školství.

Základem veškerého dění v portugalských školách je přenášení zodpovědnosti na samotné žáky, učení se zodpovědnosti již od raného dětství. Vlastní zodpovědnost, kterou vštěpují rodiče před nástupem do mateřské školy, následně rozvíjí mateřská, základní i střední škola. Základem tamějšího vzdělání je jednoduše znějící heslo „Za své vzdělání jsem zodpovědný já,“ ale zároveň realizovatelné velmi dlouhou cestou – a to spoluprací mezi rodiči, žáky, školou a celkově celou společností.

Ke stažení

Realizované projekty