Stáž pedagogů ve Finsku

Ve dnech 13. až 18. května 2019 se Libuše Daňhelková a Boris Hajdúk účastnili stáže ve školách ve finském Kitee. 
Stáž se konala v rámci programu OP PPR - Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského, příjemce Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 760/10, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001230.

Cílem stáže bylo seznámit se s podporou žáků s odlišným mateřským jazykem ve finské škole. Zaměřili jsme se na sledování života školy na úrovni žáků, pedagogů i prostředí.

Finští pedagogové využívají výborného technického zázemí, ve školách vládne klid a pohoda, optimální pracovní atmosféra, není potřeba prostředků k upevňování kázně. Závažné problémy jsme nevnímali, stejného názoru jsou též učitelé 2. a 3. stupně. Učitelé 1. stupně vnímají jako největší problém školní budovu – bylo by potřeba ji znovu zrekonstruovat. V kontextu žáků s OMJ škola nezaznamenává problémy, staví se k tématu spíše jako k výzvě, se žáky s OMJ pracují pedagogové individuálně podle jejich aktuálních potřeb.

Škola mezi místními školami vyniká navazováním mezinárodní spolupráce (již několik let trvající projekt Erasmus, další návštěvy učitelů, roční stáž učitelky z Japonska a Kanady). Probíhají kurzy po poznávání dalších kultur, například i projekt zaměřený na ČR – vyučovaný rodilou mluvčí.

A co si ze stáže odnáším: Svoboda učitele spočívá v tom, že udělá všechno, aby se žák mohl naučit, ale ponechá zodpovědnost za realizaci na žákovi, protože jde o žákovo vlastní vzdělávání.

Závidím finským školám prostor a svobodu. Tendence k pohodě a individuálnímu přístupu pozoruji i u nás, nicméně v jejich nepřetíženém prostoru má daleko větší šanci se rozvinout. Úroveň respektu k učitelskému povolání i respektu všech lidí ve škole navzájem je úplně jiná než u nás. Nadchla mě i vstřícnost a příjemné vystupování nepedagogického personálu, byl skutečně nedílnou a významnou složkou výchovného procesu.

Ke stažení

Realizované projekty