Mezinárodní spolupráce na ZŠ Kořenského – projekt Partnerství

Ředitelka ZŠ Kořenského navštívila v dubnu 2015 v rámci Projektu Partnerství spolu se svými kolegy – řediteli dalších škol a zástupci zřizovatele školy ve švýcarském Bielu. Návštěva škol byla velmi inspirativní, zvláště proto, že se školy v Bielu vyrovnávají s podobnými problémy, jako školy v Praze 5.

Švýcarští partneři vykonali návštěvu o měsíc později u nás – zúčastnili se nejen vyučování, ale také odpoledního koncertu pro rodiče a přátele školy. Tento týden na Kořenského byl vpravdě mezinárodní, vždyť zároveň také probíhal projekt Edison – návštěva studentů z různých koutů světa k podpoře komunikace v angličtině.

Školní rok 2015/16 bude probíhat ve znamení pilotního ověřování některých zkušeností a námětů, které nám zahraniční návštěvy zprostředkovaly.

Jsou to například tyto myšlenky:

  • Využití kroužku ve třídách – nejen ve smyslu sdílení v komunitním kruhu, ale také vzájemného učení, společného plánování a zdůraznění dosažených pokroků ve vzdělávání žáků.
  • Jasné plánování učení – zveřejňování programů a cílů hodin, podporující orientaci žáka.
  • Větší aktivní a vzájemné zapojení žáků do vzdělávacího procesu: nejdůležitějším učitelem je spolužák, učitel ten proces řídí a moderuje.
  • Podrobnější formativní hodnocení rozvoje a práce učitelů se zapojením sebehodnocení.
  • Vzájemné hospitace učitelů v rámci jedné školy i spolupracujících škol.
  • Rozvoj spolupráce učitelů a asistentů pedagoga.

Věříme, že vzájemné učení funguje nejen na úrovni jednotlivých žáků a učitelů, ale také na úrovni celých škol.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Projekty v realizaci