Kořenského na planetě Zemi

V úterý 19. 11. 2012 proběhl den otevřených dveří na Kořendě. I v letošním školním roce jsme výuku pojmuli jako projektovou a zaměřili se na poznání odlišných světových kultur. Projekt byl rozdělen na dvě etapy - v první fázi žáci vytvořili slepou mapu a jednotlivá místa na planetě znázornili pomocí obrázků tamních obyvatel, zvířat, známých staveb či světových ekologických problémů. V druhé fázi měla každá třída připravené krátké vystoupení v jazyce, který je vlastní některému z jejich spolužáků. Jednalo se zejména o básničky a písničky. Cílem tohoto projektu bylo ukázat českým žákům, jak složité je pro zahraniční žáky začít s jazykem českým. Všechna vystoupení hodnotila porota, která na konci celé akce vybrala nejlepší ročníky z prvního stupně a nejlepší ročníky z druhého stupně. Tyto výkony byly oceněny sladkostmi.

Ukončené projekty