30. 11. 2022, Sovy - Národopisné muzeum, program "Já bych rád k Betlému"

S dětmi jsme společně byly navštívit Národopisné muzeum v zahradách Kinských. Do muzea jsme došli procházkou. V muzeu na nás čekala paní průvodkyně a program: "Já bych rád k Betlému". Nejprve jsme vešli do tvořivé dílničky, kde si děti mohly ozdobit každý svůj perníček, který si pak nesly domů. Následovalo promítání a povídání si nad obrazy J. Lady s tradicemi českých Vánoc. Zastavili jsme se u dřevěného Betlému. Poznávací hra: poznej podle hmatu postavu z Betléma. Prošli jsme si expozicemi muzea, házeli kostkou, vyhledávali jednotlivých věcí v muzeu. Nakonec jsme si prohlídli velikánský vyřezávaný Betlém. Příště se zas těšíme do muzea.


Publikováno dne: 22. 12. 2022

Seznam článků