Školní rok 2019/2020

Tento školní rok jsme zahájili jako tradičně vystoupením na Zahradní slavnosti naší školy, kde jsme přivítali prvňáčky.

Setkávali jsme se pravidelně, nacvičili jsme mnoho písní, hráli jsme na Orffovy hudební nástroje a zúčastňovali se tradičních vystoupení v naší škole. Také jsme se zapojili do soutěže  „Orffohraní aneb od bubnu k orchestru“ v prostorách Emauzského opatství.

Také letos jsme si společně užili přespávání ve škole, během kterého jsme hodně zpívali, ale také jsme si hráli a vypravili jsme se na večerní procházku Prahou.

Ve druhém pololetí do činnosti našeho sboru zasáhlo uzavření škol. K činnosti sboru se vrátíme, až to bude možné.

Za ZŠ a MŠ Kořenského

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová


Publikováno dne: 20. 8. 2020

Pěvecký sbor Fontána