Polytechnické modelování

Kapacita: 12

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 8

Obsazeno: 1

Uzávěrka přihlášek: 16. 3. 2020

Cena/pololetí: 1250

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: čtvrtek 14.30 - 15.30

Místo konání: učebna PC 1. patro

Vedoucí kroužku: Ondřej Syblík

Komu je kroužek určen: 2. stupeň

Další informace

Kroužek je zaměřen na rozvoj dětí v oblasti prostorové představivosti, počítačové gramotnosti, práce s 3D grafickým softwarem (3D modelování) a jejich aplikace v praxi (3D tiskárna).

Součástí programu jsou aktivity zaměřené na modelování a aplikaci počítačové grafiky v programu a tisk na 3D tiskárně.

Cílem aktivity je základní představa o vnímání objektu a schopnost modelování na pc.

Rozsah kroužku je 12 lekcí.

Kroužky