Klub osobnostně sociálního rozvoje II. stupeň

Kapacita: 20

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 4

Obsazeno: 1

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: zdarma

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: čtvrtek 13:40 - 15:00

Místo konání: učebna školy

Vedoucí kroužku: Jana Pícková

Komu je kroužek určen: II. stupeň

Další informace

Klub je zaměřen na rozvoj kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu o zodpovědnost za to, co se děje v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

Součástí programu jsou aktivity zaměřené na podporu integrace jedinců s odlišným mateřským jazykem, seznámení s okolím školy, návštěvou knihovny, muzea apod.

Cílem aktivity je prevence školního neúspěchu žáků, podpora vzájemného porozumění majoritní a menšinové populace žáků.

Kroužky