Judo 3. - 5. třída

Kapacita: 5

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 0

Obsazeno: 1

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 1 500 - 2 500 Kč

Pořadatel: Judo Yawara Praha

Termín konání: pondělí, středa 17:15 - 18:30

Místo konání: tělocvična školy

Vedoucí kroužku: Irina Gračova

Komu je kroužek určen: 3. - 5. třída

Další informace

Informace na nástěnce klubu ve vestibulu školy.

  • skupina 3. -5. třída - volná místa 5 dětí, tréninky v pondělí, středu od 17.15 do 18.30 ( lze cvičit 1 až 2 krát týdně)
  • skupina 6. -9. třída - volná místa 5 dětí, tréninky v pondělí, středu a pátek od 18.30 do 20.00 ( lze cvičit 2 až 3 krát týdně)

Školné za pololetí:

  • 1.500,-Kč (tréninky jedenkrát týdně)
  • 2.500,-Kč (tréninky dvakrát týdně)
  • 3.000,- Kč (tréninky třikrát týdně)

ZAHÁJENÍ  3. 2. 2020

Kroužky