Sportovní hry 1. P -  1. třída

Kapacita: 14

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 8

Obsazeno: 6

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 700

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: úterý 12:45 - 13:30

Místo konání: tělocvična školy

Vedoucí kroužku: Jana Pícková

Komu je kroužek určen: 1.P - 1. třída

Další informace

15 lekcí

ZAHÁJENÍ 4. 2. 2020

Kroužky