AJ konverzace OBSAZENO

Kapacita: 12

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 8

Obsazeno: 12

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 1500 Kč

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: čtvrtek 13:15 - 14:00

Místo konání: učebna školy

Vedoucí kroužku: Lenka Mühlbergerová

Komu je kroužek určen: 4. - 5. třída

Další informace

15 lekcí

ZAHÁJENÍ 13. 2. 2020

Kroužky