Badminton mladší

Kapacita: 8

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 0

Obsazeno: 2

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 1000/1700 Kč

Pořadatel: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy

Termín konání: pondělí 14:00 - 15:30

Místo konání: tělocvična školy

Vedoucí kroužku: Jana Bendová

Komu je kroužek určen: 2. - 5. třída

Další informace

15 lekcí na pololetí

Je nutné (co nejdříve) vyplnit přihlášku na stránkách stanice přírodovědců, platby se posílají na jejich účet.

Kroužky