Pěvecký sbor starší 3. - 9. třída

Kapacita: 20

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 8

Obsazeno: 8

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 500 Kč

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: čtvrtek 14:00 - 15:00

Místo konání: učebna školy

Vedoucí kroužku: Mgr. Barbora Soukupová, Olena Keronyak

Komu je kroužek určen: 3. - 9. třída

Další informace

Oddělení starších žáků pěveckého sboru Fontána je určen pro žáky od 3. ročníku základní školy a starší. Děti navštěvující tento kroužek prohlubují své hudební dovednosti - v oblasti zpěvu, rytmizace, hudebního doprovodu. Repertoár je složen z písní přiměřených dětem, které již mají zkušenost se zpíváním v pěveckém sboru, uvítáme i další děti, které si chtějí zpěv v pěveckém sboru vyzkoušet. Zpíváme písně jednohlasé i vícehlasé, kánony apod. Děti jsou vedeny k reprezentaci školy na veřejnosti, součástí práce sboru jsou koncerty a soustředění sboru (víkendová, přespávání ve škole).

Kroužky