Tanečně pohybový kroužek - pokročilí

Kapacita: 15

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 8

Obsazeno: 3

Uzávěrka přihlášek: 22. 9. 2023

Cena/pololetí: 1390 Kč

Pořadatel: Vlaštovka - spolek pro volný čas

Termín konání: čtvrtek 15:15 - 16:15

Místo konání: gymnastický sál

Vedoucí kroužku: David Urbánek

Komu je kroužek určen: pokročilí + 4.-6. třída

Další informace

Tanečně-pohybový kroužek spojuje výuku tance s dalšími pohybovými aktivitami, zejména různými pohybovými hrami, ale také se základy gymnastiky, s opičími drahami apod.

Co se týká taneční složky, na kroužku se žáci seznámí s velmi širokým záběrem tanců. Začínáme zlehka tanečními hříčkami jako ptačí tanec, makarena, letkis, gangnamstyle apod., ale později se dostáváme i k podstatně složitějším tancům. Většinou jde o formace diska či rock and rollu, protože to děti baví nejvíce, ale věnujeme se i standardu, latině, salse apod.

Z pohybové složky se žáci mohou těšit, jak už bylo řečeno, na velké množství nejrůznějších pohybových her, na základy gymnastiky, na opičí dráhy a další.

Pokud je na straně dětí zájem, pravidelně se také účastníme různých vystoupení, přinejmenším akademie na konci každého pololetí.

Je možné využít příspěvek Aktivního města Prahy 5. Zápisy přes www.krouzkyvlastovka.cz

Kroužky