Pohybové hry

Kapacita: 15

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 8

Obsazeno: 6

Uzávěrka přihlášek: 1. 10. 2023

Cena/pololetí: 1000 Kč

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: úterý 12:50 - 13:35

Místo konání: gymnastický sál

Vedoucí kroužku: Jiřina Závranská

Komu je kroužek určen: PŘÍPRAVKA + 1.-2 třída

Další informace

Pohybové hry jsou zaměřené na všestranný pohyb, obratnost, orientaci, hbitost, jemnou i hrubou motoriku, postřeh a vytrvalost. Budou zařazeny i prvky zdravotního tělocviku.

Zahájení 3. 10. 2023

Kroužky