Sportovní hry 2. -  3. třída

Kapacita: 16

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 10

Obsazeno: 3

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 700 Kč

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: úterý 12:45 - 13:30

Místo konání: tělocvična školy

Vedoucí kroužku: Jana Pícková

Komu je kroužek určen: 2. - 3. třída

Další informace

15 lekcí

Sportovní hry jsou zaměřené na všestranný pohyb, obratnost, orientaci, hbitost, jemnou i hrubou motoriku, postřeh a vytrvalost.

ZAHÁJENÍ 4. 2. 2020

Kroužky