Keramika starší

Kapacita: 8

Minimální počet přihlášených nutný k otevření: 8

Obsazeno: 7

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2020

Cena/pololetí: 1 350 Kč

Pořadatel: ZŠ Kořenského

Termín konání: pondělí 14:30 - 15:30

Místo konání: učebna keramiky

Vedoucí kroužku: Adéla Kovaříčková

Komu je kroužek určen: 3. - 6. třída

Další informace

Vzhledem k pokročilostí mají děti větší volnost v tématech a lektorka jim pomáhá v jejich realizaci.

15 lekcí na pololetí

ZAHÁJENÍ 10. 2. 2020

Kroužky