Vyzdob si svůj perníček

Děti ze všech oddělení měly možnost vyzkoušet si jemnou cukrářskou aktivitu - zdobení. Všem se to moc povedlo.

/1. 3. 2017/

Fotogalerie - školní rok 2016/17