Finanční gramotnost

Děti si vyrobily vlastní peníze, následně se rozdělily do skupin (na prodávající a nakupující), simulovaly prostředí tržnice, obchodu, banky apod. - smlouvaly, braly si půjčky, měnily, platily, nakonec se v rolích prostřídaly. Na závěr celého "projektu" jsme volně debatovali.

/10. 2. 2017/

Fotogalerie - školní rok 2016/17