ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Pro rodiče a veřejnost Spolupráce

Spolupráce

Heather z minnesoty ve 4.B

V pondělí 12.11. k nám zavítala učitelka "Heather" z amerického státu Minnesota. Na dopoledne se připojila ke 4.B a tato třída ji společně s třídní učitelkou B. Soukupovou provedla po budově ZŠ, ukázali jí klasickou výuku na naší škole. Porovnali jsme též tradice v ČR a USA, žáci zazpívali českou lidovou píseň a anglickou koledu. Ve školní tělocvičně ukázali Heather tradiční českou hru "Rybičky, rybičky, rybáři jedou!" a Heather nás naučila také jednu americkou hru, o které jsme následně zjistili, že je obdobou tradiční české hry "Cukr, káva, limonáda..". Při prohlídce školy žáci provedli Heather i na půdě, kde je momentálně k vidění výstava "100 let republiky a 125 let ZŠ Kořenského". V rámci dopoledního programu jsme navštívili i nově otevřené hřiště na nedalekém Dětském ostrově. Pak již bylo třeba vrátit se do školy. Heather dětem nabídla, že si mohou dopisovat s jejími žáky v Minnesotě a oni jí položili několik dotazů, na které žáci z USA budou následně odpovídat. Těšíme se tedy na další spolupráci!

Poděkování školní družině od Sue Ryder

Děkujeme všem dětem školní družiny a paní vedoucí vychovatelce Věře Lasovské ze ZŠ Kořenského, Praha 5 za nezištnou pomoc při skládání dárcovských tašek pro dobročinné obchody Sue Ryder. Tašky používáme při oslovování nových dárců. Tentokrát s námi spolupracuje firma Esprit, která bude přikládat dárcovské tašky
svým zákazníkům k nákupu. Ještě jednou MOC DĚKUJEME.

Za dobročinné obchody Sue Ryder
Jan Dominik
Vedoucí dobročinných obchodů Sue Ryder

Projekt Šablony

Naše škola je zapojena do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 spolufinancovaného EU (reg. číslo: Cz.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0000968). Přijímá tedy v realizačním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 dotaci na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ, personální podporu ZŠ a MŠ - školní asistent, tandemovou výuku na ZŠ, profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a na spolupráci s rodiči dětí v MŠ.

Praxe

 

Základní škola Kořenského spolupracuje se Střední pedagogickou školou Evropská 33, Praha 6, při zajištění povinné odborné praxe.  Škola nabízí vhodné podmínky pro její realizaci, splňuje materiální, organizační a personální podmínky. Nabízí příjemné a podnětné prostředí. Studentky zde mohou absolvovat praxi průběžnou i souvislou. Ve druhém ročníku motivačně-asistentskou, kde sledují práci paní vychovatelky a pomáhají při dílčích činnostech, ve čtvrtém ročníku již pracují samostatně pod odborným vedením paní vychovatelky.  Škola splňuje všechny náležitosti kladené na průběh praxe a těšíme se vždy na spolupráci.

  Mgr. Jarmila Kyznerová, vyučující praxe, SOŠP Evropská 33, Praha 6

Evaluace stáže 29. 11. 2016 na ZŠ Karla Čapka, Praha 10, Vršovice

Motivace

Již delší dobu se ve škole zabýváme hledáním způsobů práce s nadanými žáky, zejména v oblasti nadání na matematiku a logiku. Začáteční kroky byly učiněny dvěma cestami – zavádění prvků Hejného matematiky (v hodinách některých vyučujících a formou kroužku) a implementací prvků logických a matematických her či duševních sportů (v hodinách a formou kroužků). První z forem se věnují kolegová Honsnejmanová a Bednařík, druhé uvedené formě kolegyně Schmidová. Někteří nadaní žáci jsou podpořeni i tak, že je jim umožněno účastnit se hodin matematiky spolu se žáky vyššího ročníku – tato cesta se nám však zdá ve velkém měřítku neproveditelná a tudíž neperspektivní.

Jako ředitel školy (a zároveň aprobací matematik) jsem uvítala možnost poznat aspoň část dobré praxe v této oblasti na jiné škole.

Průběh stáže

V úterý 29. 11. jsme s kolegyní Schmidovou navštívili vyučování paní Mgr. Aleny Vávrové, a to tři různé vyučovací hodiny.

První hodina patřila osmé a první třídě – zaškolení osmáci pracovali ve spolupráci s třídními učitelkami a asistentkou na vyhledávání talentů mezi nejmladšími žáky školy. Každému z osmáků byl svěřen jeden až dva prvňáci a pod vedením paní učitelky se starali o to, aby prvňáček měl komfort a dostatek informací pro hru Logeo. Prvňáčci hráli několik úrovní hry Logeo, paní učitelky měly možnost sledovat je při práci a potřebný servis byl zajištěn osmákem. Podle rychlosti a vývoje logického úsudku jsou potom žáci prvních tříd zařazováni do další práce s talenty. Během vyučovací hodiny se vystřídaly dvě skupiny žáků – netestovaná skupina měla čtení s paní asistentkou nebo hry v učebně fyziky za doprovodu starších žáků. Prvňáčkům tento způsob zařazování mezi talenty připadal jako přirozená hra, žáky osmé třídy znali již z dřívější spolupráce (vítání ve škole, výlet do ZOO); osmákům přináší rozvoj v jejich schopnostech organizovat, vnímat druhého a určitě celé toto „patronství“ působí i preventivně ve vztazích ve škole.

Druhá hodina, kterou jsme viděli, byla práce s talenty – žáky pátých tříd. V rozvrhu je pevně dána hodina, kdy se ve třídách procvičuje probrané učivo a nepíší se žádné písemné práce – na tuto hodinu mohou odcházet talentovaní žáci na speciální lekci k paní učitelce Vávrové. Viděli jsme několik zajímavě využitelných her pro rozvoj matematického a logického myšlení a jejich velmi přirozenou aplikaci do školních podmínek. Jednak to bylo Logeo ve vyšších úrovních, kde zapojit vyšší logiku už bylo nezbytné, jednak hra kroužky, která počívá nejen v myšlení, ale také rychlé manipulaci s drobnými předměty, dále pak autorská hra paní Vávrové Draconine a nakonec karty Ligreto. Draconine je desková hra s využitím dělitelnosti devíti, u níž je cvičen nejen dobrý postřeh, ale také rychlý výpočet a orientace na ploše. Děti navíc hrály v týmech, takže se dala trénovat i týmová spolupráce. Ligreto cvičí postřeh a matematický úsudek všech zúčastněných, jde o sestavování matematických výrazů z daných čísel tak, aby výsledek byl 10. Paní učitelka vyřadila na některá kola žáka, který dvakrát po sobě vyhrál, aby dala šanci také dalším, ale evidentní bylo, že mu tím nezamezila v počítání a přemýšlení.

Třetí hodina byla výuková hodina matematiky se šestou třídou, kde cílem bylo procvičit znaky dělitelnosti. Žáci odevzdali domácí úkol, zopakovali znaky dělitelnosti, k některým chybným formulacím dostali hned protipříklady a tak precizovali své vyjadřování. K dělitelnosti devíti byla využita hra Draconine. Dále paní učitelka použila ABAKU řadu – číselnou řadu, kde jsou vztahy mezi číslicemi takové, že lze vyhledávat číselné výrazy, a zadala žákům hledat a zapisovat si výrazy z této řady. Bodový zisk byl ciferný součet – ten potřebovala procvičit k dělitelnosti třemi a devíti.

Další částí stáže byl rozbor hodin a rozhovor o práci s talenty ve škole s paní učitelkou Vávrovou a návštěva centra deskových her Kapsa, kde probíhají některé odpolední aktivity pro žáky.

Myšlenky pro naši školu – možnosti aplikací

Hra Draconine nás nadmíru zaujala, takže jsme požádali o její výrobu jednoho z rodičů a hned týden po stáži už jsme měli zmenšené verze pro hru v našich třídách.

Získaly jsme poznatky o dalších hrách, které můžeme využívat v hodinách matematiky i v dalších kroužcích pro naše žáky, i způsoby jejich aplikací v hodinách.

Zajímavou myšlenkou pro aplikaci v dalších školních letech je možnost práce s talenty ve zvláštních lekcích tak, jak jsme viděli zde.

Zhodnocení

Práce paní Vávrové i koncept školy v podpoře nadaných dětí jsou výborným příkladem, některé prvky můžeme aplikovat hned (Draconine), jiné po zakoupení dalších her (Ligreto, Kroužky) a některé po zvážení s příštím školním rokem (práce s talenty).

Jsem vděčná za tuto občerstvující možnost poznávání vzdělávacího procesu v jiných školách.

 

Pro aktivní využití volného času je pořádáno v odpoledních hodinách několik kroužků, které jsou zajišťovány zaměstnanci školy a agenturami.

Spolupracující agentury a kroužky:

 • Agentura kroužky
 • Centrum pro integraci
 • Centrum pro podporu inkluzivního vzdělávání
 • Český jazyk pro cizince
 • DDM Praha 5 – stanice mladých přírodovědců
 • Karate
 • Sdružení Tereza
 • Skautská skupina Dvojka
 • Sdružení Ornita
 • Sdružení Meta
 • Street dance
 • Turistický klub
 • VISK Středočeského kraje
 • MŠ Náměstí 14. října
 • MŠ U Železničního mostu

Projekt Šablony

Naše škola je zapojena do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 spolufinancovaného EU (reg. číslo: Cz.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0000968). Přijímá tedy v realizačním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 dotaci na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ, personální podporu ZŠ a MŠ - školní asistent, tandemovou výuku na ZŠ, profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a na spolupráci s rodiči dětí v MŠ.


Ke stažení

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio