Spolupráce

Projekt šablony 111

Naše škole se opětovně zapojila do projektu Šablony III pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760.
Projekt spolufinancuje Evropská unie, registrační číslo projektu je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018431. Díky tomuto projektu můžeme příjimat v realizačním období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2022 dotaci na školní asistenty pro ZŠ a MŠ, sociálního pedagoga pro ZŠ i MŠ, a dále můžeme podpořit naše pedagogy v dalším vzdělávání.

Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského

Naše škola je od 1. 1. 2019 zapojena do projektu Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského.

(reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001230). Projekt významně podpoří kvalitu práce pedagogických pracovníků školy při vzdělávání žáků s OMJ. Umožní některým učitelům odjet na zahraniční stáže, kde naberou spoustu nových zkušeností a poznatků o tom, jak se problematice vzdělávání žáků s OMJ věnují v jiných zemích. Své zkušenosti pak budou mít učitelé možnost sdílet s ostatními pedagogy naší školy i s rodiči, transformovat je pro naše prostředí a zužitkovat při své pedagogické činnosti. Vzdělávání pedagogů v této oblasti podpoří také nabízené semináře. Součástí projektu jsou i komunitně osvětová a odborně zaměřená setkávání, jejichž cílem je vzdělávat a rozšířit prostor ke vzájemné komunikaci školy a rodičovské veřejnosti. Pro žáky je pak připravena projektová výuka pro rozvoj osobních a sociálních kompetencí. Projekt je financován z Operačního programu Praha - Pól růstu ČR (OP PPR).

Od 1. 1. 2020 navazuje (a částečně se překrývá) projekt Multikulturní šablony II pro ZŠ Kořenského.

Projekt Šablony II

Naše škola je zapojena do projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 spolufinancovaného EU (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010458). Přijímá tedy v realizačním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 dotaci na školní asistenty v MŠ i ZŠ, sociální pedagogy v MŠ, ZŠ i ŠD, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, projektové dny ve škole a ŠD, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, školního psychologa na ZŠ, tandemové vzdělávání v ŠD a klub pro účastníky ŠD.

Heather z Minnesoty ve 4. B

V pondělí 12.11. k nám zavítala učitelka "Heather" z amerického státu Minnesota. Na dopoledne se připojila ke 4.B a tato třída ji společně s třídní učitelkou B. Soukupovou provedla po budově ZŠ, ukázali jí klasickou výuku na naší škole. Porovnali jsme též tradice v ČR a USA, žáci zazpívali českou lidovou píseň a anglickou koledu. Ve školní tělocvičně ukázali Heather tradiční českou hru "Rybičky, rybičky, rybáři jedou!" a Heather nás naučila také jednu americkou hru, o které jsme následně zjistili, že je obdobou tradiční české hry "Cukr, káva, limonáda..". Při prohlídce školy žáci provedli Heather i na půdě, kde je momentálně k vidění výstava "100 let republiky a 125 let ZŠ Kořenského". V rámci dopoledního programu jsme navštívili i nově otevřené hřiště na nedalekém Dětském ostrově. Pak již bylo třeba vrátit se do školy. Heather dětem nabídla, že si mohou dopisovat s jejími žáky v Minnesotě a oni jí položili několik dotazů, na které žáci z USA budou následně odpovídat. Těšíme se tedy na další spolupráci!

Poděkování školní družině od Sue Ryder

Děkujeme všem dětem školní družiny a paní vedoucí vychovatelce Věře Lasovské ze ZŠ Kořenského, Praha 5 za nezištnou pomoc při skládání dárcovských tašek pro dobročinné obchody Sue Ryder. Tašky používáme při oslovování nových dárců. Tentokrát s námi spolupracuje firma Esprit, která bude přikládat dárcovské tašky svým zákazníkům k nákupu. Ještě jednou MOC DĚKUJEME.

Za dobročinné obchody Sue Ryder
Jan Dominik
Vedoucí dobročinných obchodů Sue Ryder

Projekt Šablony

Naše škola je zapojena do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 spolufinancovaného EU (reg. číslo: Cz.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0000968). Přijímá tedy v realizačním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 dotaci na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ, personální podporu ZŠ a MŠ - školní asistent, tandemovou výuku na ZŠ, profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a na spolupráci s rodiči dětí v MŠ.

Praxe

  • Základní škola Kořenského spolupracuje se Střední pedagogickou školou Evropská 33, Praha 6, při zajištění povinné odborné praxe.  Škola nabízí vhodné podmínky pro její realizaci, splňuje materiální, organizační a personální podmínky. Nabízí příjemné a podnětné prostředí. Studentky zde mohou absolvovat praxi průběžnou i souvislou. Ve druhém ročníku motivačně-asistentskou, kde sledují práci paní vychovatelky a pomáhají při dílčích činnostech, ve čtvrtém ročníku již pracují samostatně pod odborným vedením paní vychovatelky. Škola splňuje všechny náležitosti kladené na průběh praxe a těšíme se vždy na spolupráci. Mgr. Jarmila Kyznerová, vyučující praxe, SOŠP Evropská 33, Praha 6
  • Základní škola Kořenského spolupracuje s Pedagogickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy při zajištění náslechových praxí a souvislých praxí studentů. ZŠ patří do seznamu doporučených škol pro vykonání praxe. 

Ke stažení