Spolupráce

Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského

Naše škola je od 1. 1. 2019 zapojena do projektu Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského.

(reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001230). Projekt významně podpoří kvalitu práce pedagogických pracovníků školy při vzdělávání žáků s OMJ. Umožní některým učitelům odjet na zahraniční stáže, kde naberou spoustu nových zkušeností a poznatků o tom, jak se problematice vzdělávání žáků s OMJ věnují v jiných zemích. Své zkušenosti pak budou mít učitelé možnost sdílet s ostatními pedagogy naší školy i s rodiči, transformovat je pro naše prostředí a zužitkovat při své pedagogické činnosti. Vzdělávání pedagogů v této oblasti podpoří také nabízené semináře. Součástí projektu jsou i komunitně osvětová a odborně zaměřená setkávání, jejichž cílem je vzdělávat a rozšířit prostor ke vzájemné komunikaci školy a rodičovské veřejnosti. Pro žáky je pak připravena projektová výuka pro rozvoj osobních a sociálních kompetencí. Projekt je financován z Operačního programu Praha - Pól růstu ČR (OP PPR).

Projekt Šablony II

Naše škola je zapojena do projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 spolufinancovaného EU (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010458). Přijímá tedy v realizačním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 dotaci na školní asistenty v MŠ i ZŠ, sociální pedagogy v MŠ, ZŠ i ŠD, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, projektové dny ve škole a ŠD, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, školního psychologa na ZŠ, tandemové vzdělávání v ŠD a klub pro účastníky ŠD.

Heather z Minnesoty ve 4. B

V pondělí 12.11. k nám zavítala učitelka "Heather" z amerického státu Minnesota. Na dopoledne se připojila ke 4.B a tato třída ji společně s třídní učitelkou B. Soukupovou provedla po budově ZŠ, ukázali jí klasickou výuku na naší škole. Porovnali jsme též tradice v ČR a USA, žáci zazpívali českou lidovou píseň a anglickou koledu. Ve školní tělocvičně ukázali Heather tradiční českou hru "Rybičky, rybičky, rybáři jedou!" a Heather nás naučila také jednu americkou hru, o které jsme následně zjistili, že je obdobou tradiční české hry "Cukr, káva, limonáda..". Při prohlídce školy žáci provedli Heather i na půdě, kde je momentálně k vidění výstava "100 let republiky a 125 let ZŠ Kořenského". V rámci dopoledního programu jsme navštívili i nově otevřené hřiště na nedalekém Dětském ostrově. Pak již bylo třeba vrátit se do školy. Heather dětem nabídla, že si mohou dopisovat s jejími žáky v Minnesotě a oni jí položili několik dotazů, na které žáci z USA budou následně odpovídat. Těšíme se tedy na další spolupráci!

Poděkování školní družině od Sue Ryder

Děkujeme všem dětem školní družiny a paní vedoucí vychovatelce Věře Lasovské ze ZŠ Kořenského, Praha 5 za nezištnou pomoc při skládání dárcovských tašek pro dobročinné obchody Sue Ryder. Tašky používáme při oslovování nových dárců. Tentokrát s námi spolupracuje firma Esprit, která bude přikládat dárcovské tašky svým zákazníkům k nákupu. Ještě jednou MOC DĚKUJEME.

Za dobročinné obchody Sue Ryder
Jan Dominik
Vedoucí dobročinných obchodů Sue Ryder

Projekt Šablony

Naše škola je zapojena do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 spolufinancovaného EU (reg. číslo: Cz.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0000968). Přijímá tedy v realizačním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 dotaci na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ, personální podporu ZŠ a MŠ - školní asistent, tandemovou výuku na ZŠ, profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a na spolupráci s rodiči dětí v MŠ.

Praxe

  • Základní škola Kořenského spolupracuje se Střední pedagogickou školou Evropská 33, Praha 6, při zajištění povinné odborné praxe.  Škola nabízí vhodné podmínky pro její realizaci, splňuje materiální, organizační a personální podmínky. Nabízí příjemné a podnětné prostředí. Studentky zde mohou absolvovat praxi průběžnou i souvislou. Ve druhém ročníku motivačně-asistentskou, kde sledují práci paní vychovatelky a pomáhají při dílčích činnostech, ve čtvrtém ročníku již pracují samostatně pod odborným vedením paní vychovatelky. Škola splňuje všechny náležitosti kladené na průběh praxe a těšíme se vždy na spolupráci. Mgr. Jarmila Kyznerová, vyučující praxe, SOŠP Evropská 33, Praha 6
  • Základní škola Kořenského spolupracuje s Pedagogickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy při zajištění náslechových praxí a souvislých praxí studentů. ZŠ patří do seznamu doporučených škol pro vykonání praxe. 

Ke stažení